EmlakNerede.com Üyelik Sözleşmesi

1.      Taraflar

İşbu sözleşme, www.emlaknerede.com adresinden yayınlanmakta olan, Portofis Bilişim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri’nin sahibi olduğu sitede (bundan sonra EMLAKNEREDE.COM olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere siteye kayıt olan bireysel ve kurumsal kullanıcıların (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere sitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından sözleşmenin okunup onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Üye, EmlakNerede.com’a üye olarak, işbu sözleşmenin tümünü okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan etmiştir.

 

2.      EmlakNerede.com’un Sorumlulukları

 

2.1.   EmlakNerede.com, internet sitesi sayfalarında ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, Üye’ye ait gayrimenkul ilanlarının ve tanıtım medyalarının yayınlanması konusunda hizmet ve destek verecektir.

2.2.   EmlakNerede.com, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda mümkün olan her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak EmlakNerede.com’un yeterli çabayı sarf etmesine karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde Üye, EmlakNerede.com’u sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.3.   EmlakNerede.com’un, Üye’ye taahhüt ettiği hizmeti sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak Üye’nin hizmet bedelini karşılaması ya da Üye’nin site hesabına önceden ödenmiş para karşılığında kredisinin yeterli miktarda olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde Üye, EmlakNerede.com üzerinde üyelere ücretli olarak sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

2.4.   EmlakNerede. com’un amacı emlak sektöründe yer alan firmalarla, emlak sahipleri ve alıcıları sanal platformda buluşturmaktır. Üye ve diğer site kullanıcıları arasındaki hiçbir işlemde, EmlakNerede. com’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. EmlakNerede.com taraf olduğu özel anlaşmalar dışında hukuki sorumluluk taşımaz.

 

3.      Üye’nin Yükümlülükleri

3.1.   Üye, EmlakNerede.com’un sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmek için üyelik formunda sorulmakta olan üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan türlerine ilişkin hizmet ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle EmlakNerede.com’a ödemesi gerekmektedir.

3.2.   Üye, üyelik işlemlerini yaparak ve üyelik tipini seçerek işbu SÖZLEŞME’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve sitede belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul edip, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itirazda bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3.   Üye, sistem tarafından otomatik olarak ya da kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde EmlakNerede.com’un söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

 

3.4.   Üye, ilan bilgilerinde yer alan bilgilerin ve medyaların doğruluğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu ve başka herhangi bir amaca yönelik fotoğrafları yüklemeyeceğini, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan yorum, fikir ve fotoğrafların EmlakNerede.com ile hiçbir ilgisinin ve bağlantısının olmadığını ve sadece Üye’nin kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

3.5.   Üye, emlak ilan bilgilerinde ve açıklama kısımlarında başka bir amaca yönelik yazılar (telefon, e-posta adresi,  web adresi, hakaret edici ve aşağılayıcı yazılar vb.) yazamaz, tespit edildiği taktirde EmlakNerede.com tarafından üyeliğinin sonlandırılabileceğini kabul eder.

 

3.6.   EmlakNerede.com’un gerekli gördüğü taktirde, tek taraflı olarak Üye’ye sağlamış olduğu hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, iptal etme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda EmlakNerede. com’un sorumluluğu, henüz Üye tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır. Üye almış olduğu hizmetten haklı bir gerekçeye ve EmlakNerede.com tarafından onaylanmayan nedenlerle kendi isteğiyle vazgeçmesi durumunda EmlakNerede.com‘a ibraname vermek ile sorumlu, EmlakNerede.com’un sorumluluğu ise üyeliği iptal etmekten ibarettir.

 

3.7.   Üye, EmlakNerede.com üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde EmlakNerede.com’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu edileceğini Üye peşinen kabul etmiştir.

 

3.8.   Üye, EmlakNerede.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile EmlakNerede.com tarafından yayınlanan bildirimlere uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde EmlakNerede.com’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu edileceğini Üye peşinen kabul etmiştir.

 

3.9.   Üye, EmlakNerede.com tarafından kendisine sunulan hizmetin karşılığı olarak EmlakNerede.com tarafından belirtilen ücretleri ödeyecektir. EmlakNerede.com her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. EmlakNerede.com’un internet, e-posta, web, sms servisi ile yayınladığı tarife, Üye’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

3.10.    Üye, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda EmlakNerede.com’un kayıtlarının tek geçerli kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

3.11.EmlakNerede.com, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, Üye yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamayacaktır.Üye bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zararla ilgili olarak EmlakNerede.com’dan hiçbir bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.12.Yukarıda sayılan sözleşme maddelerinden bir ya da bir kaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde EmlakNerede. com’un Üye’ye karşı işbu sözleşmedeki şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır.

3.13.EmlakNerede.com, Üye’nin sistemi işbu sözleşmenin şartlarına ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri alma ya da Üye’yi yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir.

3.14.Üye, üyelik başvuru formunda verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bu bilgiler arasında yer alan açık adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak EmlakNerede.com’a bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.15.Üye, EmlakNerede.com’un hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

 

4. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.